Projekt „Wzbij się wyżej”

 

 

Projekt „WZBIJ SIĘ WYŻEJ” 

Organizator: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie

Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Coś o projekcie:

Projekt „Wzbij się wyżej” zakłada realizacje długofalowych działań o charakterze terapeutyczno – edukacyjnym opartych na innowacyjnych metodach socjoterapii i twórczej resocjalizacji, przy wykorzystaniu doświadczeń Outdoor education – edukacji nieformalnej kształtującej umiejętności miękkie człowieka, czyli naukę przez działanie, ściśle powiązane ze środowiskiem naturalnym. Jest to innowacyjna metoda, popularna w krajach zachodnich w pracy z młodzieżą zagrożoną, a nieznaną w Polsce. Łącząc działania warsztatowe, szkoleniowe, terapeutyczne oraz aktywne uczestnictwo wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. św. Brata Alberta w Szczecinie podczas zajęć w naturalnym otoczeniu środowiska, dążyć będziemy do  integralnego rozwoju osobowości podopiecznych MOS i przygotowania ich do życia w społeczeństwie zróżnicowanym światopoglądowo i etycznie oraz zniwelowania skutków marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Projekt ma na celu wzmocnić podopiecznych MOS, przygotować na powrót do społeczeństwa oraz pomóc w późniejszym znalezieniu pracy i poradzeniu sobie w dorosłym życiu.

Projekt obejmuje udział w następujących działaniach:

- Warsztaty arteterapeutyczne – twórcza resocjalizacja ( warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne,  warsztat „Ruch, Ciało, Emocje”)

- Zajęciach terapeutycznych opierających się na ćwiczeniu umiejętności pracy w grupie, wdrażaniu zachowań prospołecznych

- Warsztacie autoprezentacji

- Zajęcia edukacyjne typu Outdoor – forma wyjazdowa do Szkoły Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”-  Czarnocin – wyjazd obejmuje zajęcia integracyjno – terapeutyczne, Outdoor education – kajaki,  windsurfing, rowery, park linowy, łodzie, budowanie tratwy.

 

Dodaj komentarz

*