O Nas

Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru zostało powołane do życia na zebraniu założycielskim dnia 13 października 2006 roku. Dnia 7 lutego 2007 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000273798 uzyskując tym samym osobowość prawną.

Członkami Stowarzyszenia są w większości osoby z doświadczeniem zarówno w edukacji formalnej (szkolnej), jak i nieformalnej (pozaszkolnej) – nauczyciele, pedagodzy, socjologowie, entuzjaści edukacji poprzez zajęcia ruchowe typu „outdoor” i „adventure” – którzy poszukują bardziej efektywnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Mamy nadzieję, że teraz, kiedy jesteśmy oficjalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem, nasze działania na polu edukacji nieformalnej będą jeszcze bardziej wydajne i efektywne.

Stowarzyszenie stale współpracuje z organizacjami o podobnym profilu działania z całego świata, a będąc członkiem The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), cieszy się pełnym poparciem ze strony tej organizacji dla swoich działań na terenie Polski.

 

odwiedź naszą stronę internetową! – www.nieformalna.com.pl

 

KONTAKT


Centrum Edukacji Nieformalnej- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka

Czarnocin 2

72-112 Stepnica

tel. 91-41-88-371

e-mail: centrum.nfe@gmail.com

KRS: 0000273798

REGON: 320314498

 

Rachunek bankowy

Credit Agricole Bank w Szczecinie

15194010763025238300000000