Euro projekty

UCZESTNICTWO „FRAJDY” W EURO-PROJEKTACH I KONFERENCJACH

 

 

PAŹDZIERNIK 2011

W dniach 07.10-11.10.2011 odbyła się XI Konferencja EOE w Finlandii w Youth Centre Metsakartano. Tematem przewodnim międzynarodowego spotkania był las “ In the woods: about the significance of wood and wilderness for Youth work in Europe”. W konferencji wzięło udział prawie 100 uczestników z całej Europy ( Finlandia, Norwegia, Szwecja, Niemcy, Anglia, Słowenia, Polska, Islandia, Austria, Francja).

 

WRZESIEŃ 2010-  LISTOPAD 2010

Uczestniczyliśmy  w  trzech warsztatach poza granicami Polski. Szkolenie „Społeczność Młodych”/ Youth Community Training Course dotyczącym wolontariatu i młodzieży w działaniu, które miało miejsce w Rumunii . Szkolenie  na Węgrzech  i w Rumunii  pod hasłem Training of trainers in outdoor Education. Obydwa szkolenia były finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Węgierskiego Programu Młodzież w Działaniu.

 

MARZEC 2010

Międzynarodowe spotkanie w sprawie projektu żeglarskiego „Broaden The Horisont”. Wiosną roku 2010 uczestniliśmy  w spotkaniu w Holandii organizowanym przez organizację „Jarabee”, dotyczącym poszukiwania partnerów  do projektów żeglarskich krajów basenu morza Bałtyckiego i nie tylko. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie, które jest właścicielem pięknego zabytkowego 100-u letniego żaglowca,  wykorzystywany do zajęć resocjalizacyjnych dla trudnej młodzieży.

 

BREAKING BARIERS

Projekt  Międzynarodowy „Breaking Bariers”. W 2010 zakończony został projekt pn. „Breaking Barriers”. W ramach projektu (2009-2010) obyły się spotkania w Portugalii, Czechach i w Polsce. Podczas spotkań omawiane były zagadnienia dotyczące przewodnika outdoorowego dobrych praktyk  dla trenerów pracujących z osobami niepełnosprawnymi..

 

WRZESIEŃ 2009

W Zerum w Ueckermunde odbyła się konferencja EOE, której hasłem przewodnim było: „Water- Space for Experiences. Youth and Outdoor Education In Europe”. W Konferencji uczestniczyło około 60 osób z 14 krajów Europy.

 

WRZESIEŃ 2008

Konferencji EOE (The European Institute for Outdoor Adventure & Experiential Learning), która odbyła się tym razem w Carmarthen w Walii.

 

LUTY 2006:

Rotorua, Nowa Zelandia

„Connecting with the Essence – 4th International Adventure Therapy Conference”.

Czwarta międzynarodowa konferencja na temat terapii poprzez przygodę zorganizowana przez Rotorua Adventure Therapy Association (RATA).

 

 

WRZESIEŃ 2004:

Ambleside, Wielka Brytania

„Old Traditions and New Trends: Examining what is Conti- nuous and what is Changing in Young People’s Lives and Outdoor Experiential Learning”.

Seminarium i warsztaty na temat edukacji nieformalnej zorganizowane przez The Brathay Academy oraz The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE).

 

LUTY 2004 – STYCZEŃ 2006

„Non-Formal Education Through Outdoor Activities Project”. Projekt edukacji nieformalnej zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Młodzież.

 

EURO-PROJEKTY REALIZOWANE W OŚRODKU „FRAJDA” W CZARNOCINIE


JESIEŃ- ZIMA 2010/2011

Projekt E-personel realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS.


JESIEŃ 2010

Zajęcia w ramach projektu „Z bezradności do aktywności” realizowany w Gminie Stepnica przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy.

 

WRZESIEŃ 2010

Projekt  „Zmiany- jestem wiec zmieniam”  realizowany przez Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina.

 

SIERPIEŃ 2010

Pobyt grupy w ramach projektu „Stop bezsilności- pora na działanie” zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

 

WIOSNA 2010

Cykl spotkań w ramach Szkoły Animatorów Wiejskich zorganizowanych przez Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

 

WRZESIEŃ 2007:

„The Individual and the Community in Formal and Non-Formal Outdoor Education” – jubileuszowa dziesiąta międzynarodowa konferencja na temat nieformalnej edukacji organizowana przez The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) we współpracy z Centrum Edukacji Nieformalnej  – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka.

 

LUTY 2007

„Power of the Youth” („Siła Młodych”) – warsztaty teatralno-muzyczne z udziałem młodzieży z Polski i Węgier zreali- zowane w ramach Programu Młodzież.

 

KWIECIEŃ 2006

„De La Musique à L’amitié” („Od Muzyki Do Przyjaźni”).

Projekt muzyczny Dziecięcej Grupy Wokalnej „ARFIK” prowadzonej przez Ryszarda Leoszewskiego i francuskiej Orkiestry Młodzieżowej z Lille pod dyrekcją Pierre-Yves Gronier’a zrealizowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Młodzież i pomocy miasta Szczecin.

 

LUTY 2006

„On the Way” („W Drodze”) – warsztaty teatralno-muzyczne z udziałem młodzieży z Polski i Litwy zrealizowane w ramach Programu Młodzież.

 

GRUDZIEŃ 2005

„Widened Mind” („Poszerzony Horyzont”) – warsztaty teatralno-muzyczne z udziałem młodzieży z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy zrealizowane w ramach Programu Młodzież.

 

GRUDZIEŃ 2004

„The Little Rap Academy” („Mała Akademia Rapu”) – warsztaty teatralno-muzyczne z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec zrealizowane w ramach Programu Młodzież.

 

GRUDZIEŃ 2003

„DE-AI” – warsztaty teatralno-muzyczne z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec zrealizowane w ramach Programu Młodzież.

 

PAŹDZIERNIK 2003

„Sharing Diversity and Building Up European Networks”.

„Udział w Różnorodności i Budowanie Europejskich Sieci”.

Szósta konferencja The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) finansowana z Programu Młodzież.

 

PAŹDZIERNIK 2002 – PAŹDZIERNIK 2005

„Odra Delta Nature Park: Demonstrating Active Nature Management as a Path to Sustainable Development”.

„Park Natury Odra – Delta: Pokazowe Aktywne Zarządzanie Przyrodą Jako Ścieżka Do Zrównoważonego Rozwoju”.

Program przyrodniczy zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Wybrzeża i holenderskie Stowarzyszenie Natuur- monumenten przy wsparciu holenderskiego Ministerstwa Rolnictwa, Ochrony Przyrody i Rybołówstwa oraz holen- derskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu PIN-MATRA.