CIRCO’ Natural rekrutacja

Międzynarodowy Projekt CIRCO’Natural

Termin obozu:

14.07.2013 - 23.07.2013

Miejsce obozu:

Belgia, część francuska

Termin zgłoszeń:

25.06.2013

Rodzaj obozu:

Outdoorowo-cyrkowy

 

 

Cel i tematyka:

Centrum Edukacji Nieformalnej- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka otrzymało dotację na projekt finansowany przez program Młodzież w Działaniu, realizowany w partnerstwie z Belgią, Portugalią, Hiszpanią, Anglią, Turcją, Austrią, Irlandią oraz Niemcami. Propozycja wyjazdu na obóz skierowana jest do osób, które chcą zdobyć umiejętności outdoorowe, cyrkowe, oraz poprawić komunikację w języku angielskim, nawiązać nowe znajomości i świetnie się bawić podczas obozu- wymiany młodzieży w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

 

Działania podczas projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch części tematycznych zajęć:
a) NATURA, OUTDOOR- wspinaczka, ekologia, zajęcia linowe, odkrywanie jaskiń, sztuka przetrwania, canoeing, kolarstwo górskie, spacery po górach…
Podczas zajęć młodzież nauczy się między innymi: jak spakować plecak na wyprawę tak, aby niczego nie zapomnieć, jak dobrze zorganizować obóz/wyprawę, etc.
b) CYRK- żonglowanie, utrzymywanie równowagi, gry, zabawy i świetna zabawa… oraz przygotowanie pokazu końcowego!

Podczas projektu, młodzież będzie pracowała w grupach, kształtując swoje umiejętności miękkie i rozwijając kompetencje językowe.

Miejsce zakwaterowania- urocza polana, na której rozstawione zostaną duże (6-osobowe) namioty wraz z kuchnią polową, miejscem do zabaw i ćwiczeń, oraz ogniskiem położona niedaleko malowniczej belgijskiej miejscowości, tuż obok rzeki oraz wspaniałych terenów trekkingowych.

 

Profil uczestnika:

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby w wieku 15-18 lat, zamieszkujące teren województwa zachodniopomorskiego. Wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego, umożliwiająca uczestnictwo w warsztatach i komunikację z rówieśnikami. W obozie, który odbędzie się w Belgii w dniach 14-23 lipca 2013 roku wezmą udział młodzi ludzie z Belgii, Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Turcji, Austrii, Irlandii Niemiec oraz Polski.  Każdy kraj będą reprezentować grupy 5- osobowe, plus jeden lider- osoba dorosła.

 

 

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 25 czerwca, wysyłając formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ ) na adres: centrum.nfe@gmail.com . W razie pytań prosimy o kontakt z p. Martą Jońca- liderem i opiekunem projektu (marta@infocity.pl).

Informacji o zakwalifikowanych uczestnikach udzielimy indywidualnie 27.06.2013.

 

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik musi posiadać:

- ważny paszport

- dobry stan zdrowia

- zgodę rodziców na wyjazd

- komunikatywny j.angielski w mowie

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”. Koszty podróży polskich uczestników zostaną w 70%  zwrócone przez Belgijską Narodową Agencję po zakończeniu szkolenia i przekazaniu raportu (około miesiąca po powrocie z obozu). Uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszego opłacenia całkowitych kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem (z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia). Dodatkowo, każda osoba zobowiązana jest do zapłacenia 20Euro w ramach pokrycia kosztów dodatkowych obozu.

Orientacyjny koszt podróży do Belgii, w dwie strony to około 800zł.

W przypadku braku możliwości sfinansowania kosztów podróży z własnych środków, prosimy o kontakt mailowy z opiekunem projektu- p. Martą Jońca (marta@infocity.pl).

pozostałe pliki do pobrania:

- Youngsters profile

- Medical

material to bring