Zgłoszenie online

Formularz przeznaczony jest tylko i wyłącznie do rezerwacji miejsc na imprezy dla dzieci i młodzieży.

DANE RODZICA / OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

Nazwisko

Imię

Adres

Miasto

Kod pocztowy

Numer telefonu
Wraz z numerem kierunkowym!

 

E-mail

DANE UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

ZAMAWIAM:

Rodzaj oraz termin imprezy:

EWENTUALNE PYTANIA LUB UWAGI:

Prośby dotyczące zakwaterowania z koleżanką/kolegą proszę umieszczać na karcie kolonijnej.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka podanych w formularzu zgłoszenia w celu wstępnej rezerwacji "imprezy" w Szkole Aktywnego Wypoczynku FRAJDA w Czarnocinie